Детайлна информация за читалище - "Светлина-1904"

Статус Действащо
Регистрационен № 2734
Име на читалище "Светлина-1904"
Област ВАРНА
Община ВЕТРИНО
Град/село СЕЛО БЕЛОГРАДЕЦ
Адрес ”Дунав” 2, п.к.9230
Булстат 000084030
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0899001820;0892484524; 0886764674
Факс -
E-mail svetlina1904@abv.bg
Председател Павлинка Александрова Петкова
Секретар Сюзан Ментаз Халил

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018