Детайлна информация за читалище - "Асен Златаров-1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 2619
Име на читалище "Асен Златаров-1928"
Област МОНТАНА
Община ЯКИМОВО
Град/село СЕЛО ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Адрес "Георги Кирков" 3, п.к.3639
Булстат 000313479
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 09721 / 2278,0887483035
Факс -
E-mail ch_d.tserovene@abv.bg
Председател Иванка Иванова Василева
Секретар Владислав Евтимов Петков

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2017