Детайлна информация за читалище - "Христо Смирненски-1941"

Статус Действащо
Регистрационен № 2605
Име на читалище "Христо Смирненски-1941"
Област РАЗГРАД
Община КУБРАТ
Град/село СЕЛО ТЕРТЕР
Адрес " Ал. Стамболийски" 38 п.к.7322
Булстат 000500322
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0895097284
Факс
E-mail nch_terter@abv.bg
Председател Николай Костов Иванов
Секретар Деница Михайлова Гецова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018