Детайлна информация за читалище - "Просвета 1936"

Статус Действащо
Регистрационен № 2516
Име на читалище "Просвета 1936"
Област РУСЕ
Община ЦЕНОВО
Град/село СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА
Адрес "Иван Вазов"17, п.к.7137
Булстат 117060160
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878122957;
Факс -
E-mail n.ch.prosveta1936@gmail.com
Председател Бонка Тотева Денкова
Секретар М. Кирилова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018