Детайлна информация за читалище - "Просвета-1932"

Статус Действащо
Регистрационен № 247
Име на читалище "Просвета-1932"
Област ПЛОВДИВ
Община САДОВО
Град/село СЕЛО БОГДАНИЦА
Адрес "14-та" 2; п.к.4115
Булстат 000457166
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0879574726
Факс -
E-mail kometmotor_oil@abv.bg
Председател Марика Петкова Стоянова
Секретар Йорданка Димитрова Чулкова

Информационна карта 2022