Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1897"

Статус Действащо
Регистрационен № 2502
Име на читалище "Христо Ботев-1897"
Област ВИДИН
Община ЧУПРЕНЕ
Град/село СЕЛО ЧУПРЕНЕ
Адрес "Тридесет и пета" 2, п.к.3950
Булстат 000153715
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0885024929
Факс -
E-mail venezia_sashka@abv.bg; sashka_chuprene@abv.bg
Председател Васил Венков Доцински
Секретар Сашка Георгиева Големшинска

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018