Детайлна информация за читалище - "Ведрина-1997"

Статус Действащо
Регистрационен № 2494
Име на читалище "Ведрина-1997"
Област СИЛИСТРА
Община ГЛАВИНИЦА
Град/село СЕЛО КОСАРА
Адрес "Втора" 2, п.к.7612
Булстат 000559406
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 08638/5277 :0887304474 ;0886595697
Факс -
E-mail vedrina_kosara@abv.bg
Председател Сениха Бейхан Неази
Секретар Айлин Юсеин Исмаил

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018