Детайлна информация за читалище - "Изток -1921 г."

Статус Действащо
Регистрационен № 2492
Име на читалище "Изток -1921 г."
Област РАЗГРАД
Община ЛОЗНИЦА
Град/село СЕЛО МАНАСТИРЦИ
Адрес "Александър Стамболийски" 22, п.к.7292
Булстат 116031322
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0896166209
Факс -
E-mail chitalishte_manastirci@abv.bg
Председател Мехмед Ферединов Кьоров
Секретар Хава Исмаилова Шеинска

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019