Детайлна информация за читалище - "Ангел Кънчев -1901"

Статус Действащо
Регистрационен № 244
Име на читалище "Ангел Кънчев -1901"
Област РУСЕ
Община РУСЕ
Град/село ГРАД РУСЕ
Адрес "Николаевска" 81, п.к.7012
Булстат 000522888
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 082/507602; 082/507603
Факс 834096
E-mail angelkanchev.ruse@gmail.com
Председател Ирина Йорданова Зебилянова
Секретар Кармен Маринова Димитрова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018