Детайлна информация за читалище - "Напредък -1911"

Статус Действащо
Регистрационен № 2395
Име на читалище "Напредък -1911"
Област РАЗГРАД
Община КУБРАТ
Град/село СЕЛО КАМЕНОВО
Адрес "Трапезица" 56, п.к. 7343
Булстат 000499941
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0879263092
Факс
E-mail chitaliste__kamenovo1911@abv.bg
Председател Ростислав Христов Радев
Секретар Катя Неделчева Пеева

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019