Детайлна информация за читалище - "Развитие-1906г."

Статус Действащо
Регистрационен № 2364
Име на читалище "Развитие-1906г."
Област РАЗГРАД
Община ЛОЗНИЦА
Град/село СЕЛО СЕЙДОЛ
Адрес "Г.С.Раковски" 18, п.к.7282
Булстат 000500190
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0894616758
Факс
E-mail chitaliste_seidol@abv.bg
Председател Исмаил Мехмед Рашид
Секретар Васвие Алиева Чолакова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018