Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев - 1938"

Статус Действащо
Регистрационен № 2350
Име на читалище "Христо Ботев - 1938"
Област ШУМЕН
Община КАОЛИНОВО
Град/село ГРАД КАОЛИНОВО
Адрес "Добрич" 1, кв. "Кус", п.к.9960
Булстат 000924431
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0895309099; 0896487275
Факс -
E-mail Citaliste.kus@abv.bg
Председател Фатме Мазлъмова Ибрямова
Секретар Севдие Адемова Мехмед

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019