Детайлна информация за читалище - "Отец Паисий 1928 г.- село Руен"

Статус Действащо
Регистрационен № 2329
Име на читалище "Отец Паисий 1928 г.- село Руен"
Област ПЛОВДИВ
Община КУКЛЕН
Град/село СЕЛО РУЕН
Адрес "Първа” 63, п.к.4102
Булстат 000457006
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03115/ 2211
Факс -
E-mail ira_apostolova75@abv.bg
Председател Ира Милкова Апостолова
Секретар Илия Иванов Ганев

Информационна карта 2017