Детайлна информация за читалище - "Наука и възпитание 1924"

Статус Действащо
Регистрационен № 2262
Име на читалище "Наука и възпитание 1924"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община СВИЩОВ
Град/село СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО
Адрес "Първа" 17, п.к.5289
Булстат 000124763
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0894685949; 0876600581
Факс -
E-mail ch_aleksandrovo@abv.bg
Председател Силвия Симеонова Симеонова
Секретар Пенка Иванова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018