Детайлна информация за читалище - "Пробуда-1932 г."

Статус Действащо
Регистрационен № 2258
Име на читалище "Пробуда-1932 г."
Област ШУМЕН
Община КАОЛИНОВО
Град/село СЕЛО СИНИ ВИР
Адрес "Васил Левски" 19, п.к.9950
Булстат 000924399
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 05364/ 216, 08866586672
Факс -
E-mail nc_probudasinivir@abv.bg
Председател Осман Хасанов Керимов
Секретар Нериман Иляз Хасан

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018