Детайлна информация за читалище - "Прогрес 1971"

Статус Действащо
Регистрационен № 2178
Име на читалище "Прогрес 1971"
Област КЪРДЖАЛИ
Община КЪРДЖАЛИ
Град/село СЕЛО ГЛУХАР
Адрес "Н. Й. Вапцаров" 1, п.к. 6647
Булстат 108058896
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0896187950; 0361/6-32-03 - кметство
Факс -
E-mail progresgluhar@abv.bg
Председател Емине Джалил Хасан
Секретар Гюлнар Емин Касим

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019