Детайлна информация за читалище - "Просвета -1951"

Статус Действащо
Регистрационен № 2134
Име на читалище "Просвета -1951"
Област ТЪРГОВИЩЕ
Община ОМУРТАГ
Град/село СЕЛО ПТИЧЕВО
Адрес "Лисец" 20, п.к.7946
Булстат 000870909
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0882884257;0899847211
Факс -
E-mail nc_pti4evo@abv.bg
Председател Мехмед Ереджебов Ахмедов
Секретар Ридван Ахмедов Хасанов

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018