Детайлна информация за читалище - "Просвета-1943"

Статус Действащо
Регистрационен № 2128
Име на читалище "Просвета-1943"
Област ТЪРГОВИЩЕ
Община ОМУРТАГ
Град/село СЕЛО МОГИЛЕЦ
Адрес "Могилец" 39, п.к.7943
Булстат 000868922
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0888075709
Факс -
E-mail nc_mogilec@abv.bg
Председател Мустафа Алиев Мустафов
Секретар Нуртен Али Хасан

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018