Детайлна информация за читалище - "Просвета-1900"

Статус Действащо
Регистрационен № 1998
Име на читалище "Просвета-1900"
Област ВАРНА
Община АВРЕН
Град/село СЕЛО ДЪБРАВИНО
Адрес "Свети Климент" 3 А, п.к.9126
Булстат 000085207
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 05101/260,0894660105; 884711808
Факс -
E-mail dabravino1965@abv.bg
Председател Румяна Георгиева Кирова
Секретар Веселинка Тодорова Георгиева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019