Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 1992
Име на читалище "Христо Ботев-1927"
Област ТЪРГОВИЩЕ
Община ТЪРГОВИЩЕ
Град/село СЕЛО ДРАГАНОВЕЦ
Адрес „Кирил и Методий” 6, п.к.7773
Булстат 000868484
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878108858
Факс -
E-mail Fanito1963@abv.bg
Председател Адем Ахмедов Адемов
Секретар Фатме Расимова Ахмедова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019