Детайлна информация за читалище - "Никола Йонков Вапцаров -1951"

Статус Действащо
Регистрационен № 1989
Име на читалище "Никола Йонков Вапцаров -1951"
Област СОФИЯ
Община ЗЛАТИЦА
Град/село СЕЛО ЦЪРКВИЩЕ
Адрес "Първа" 5, п.к.2080
Булстат 000761703
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0888137519
Факс -
E-mail nikola_vaptsarov_1951@abv.bg
Председател Васил Стоянов Пушкаров
Секретар Йорданка Даскалова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2020

Информационна карта 2017