Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев-1926"

Статус Действащо
Регистрационен № 1963
Име на читалище "Христо Ботев-1926"
Област СОФИЯ
Община САМОКОВ
Град/село СЕЛО РАЙОВО
Адрес "Площада"1, п.к.2017
Булстат 000762762
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 07127/20-05 / 0898877827
Факс -
E-mail ani_im_72@abv.bg; pepa_kajmakanova@abv.bg
Председател Елка Димитрова Смерикарова
Секретар Ани Игнева-Машова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2019