Детайлна информация за читалище - "Възпитател-Камен 1896"

Статус Действащо
Регистрационен № 1926
Име на читалище "Възпитател-Камен 1896"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община СТРАЖИЦА
Град/село СЕЛО КАМЕН
Адрес "Търговска" 25, п.к. 5160
Булстат 104070933
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0887154528
Факс -
E-mail vazpitatel_kamen1896@abv.bg
Председател Димчо Георгиев Димов
Секретар Лиляна Йоханова Топалова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019