Детайлна информация за читалище - "Съзнание-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 1868
Име на читалище "Съзнание-1927"
Област РАЗГРАД
Община ИСПЕРИХ
Град/село СЕЛО ВАЗОВО
Адрес "Здравец" 4, п.к.7422
Булстат 000499603
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0888097550
Факс -
E-mail libvazovo@abv.bg
Председател Сабри Ахмед Мюзекяр
Секретар Гюлбеяз Хюсню Мехмед

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018