Детайлна информация за читалище - "Димитър Полянов-1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 1867
Име на читалище "Димитър Полянов-1928"
Област МОНТАНА
Община ВЪЛЧЕДРЪМ
Град/село СЕЛО ГОРНИ ЦИБЪР
Адрес "Първа" 68, п.к.3632
Булстат 000313632
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0884444393
Факс -
E-mail ch_gornicibar@abv.bg
Председател Мария Атанасова Станева
Секретар Галина Петровна Марусевич

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018