Детайлна информация за читалище - "Н.Й.Вапцаров-1956"

Статус Действащо
Регистрационен № 1858
Име на читалище "Н.Й.Вапцаров-1956"
Област КЪРДЖАЛИ
Община КЪРДЖАЛИ
Град/село СЕЛО КОБИЛЯНЕ
Адрес "Тополите" 4 п.к. 6734
Булстат 108037119
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03623/280 - кметство; 0879377967
Факс -
E-mail chitalkobilyane@abv.bg
Председател Есмегюл Хакиф Сюлейман
Секретар Исмигюл Мюмюн Махмуд

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019