Детайлна информация за читалище - "Прогрес -1927 г."

Статус Действащо
Регистрационен № 1783
Име на читалище "Прогрес -1927 г."
Област ВАРНА
Община ВАРНА
Град/село ГРАД ВАРНА
Адрес "Св. Димитър Солунски" 6, ж.к.."Виница", п.к.9022
Булстат 000084219
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 052/ 341639
Факс 052/ 341639
E-mail chit.progres@abv.bg
Председател Гергана Димитрова Стоянова
Секретар Катя Вълева Вълчанова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018