Детайлна информация за читалище - "Съзнание 1928"

Статус Действащо
Регистрационен № 1765
Име на читалище "Съзнание 1928"
Област ШУМЕН
Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Град/село СЕЛО ХАН КРУМ
Адрес "Преслав" 17, п.к.9863
Булстат 000924246
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0898909262
Факс
E-mail saznanie1928hk@abv.bg
Председател Галин Костадинов Бенев
Секретар Керанка Димитрова Ефтимова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019