Детайлна информация за читалище - "Димитър Благоев-1963"

Статус Действащо
Регистрационен № 1716
Име на читалище "Димитър Благоев-1963"
Област КЪРДЖАЛИ
Община ДЖЕБЕЛ
Град/село СЕЛО ПРИПЕК
Адрес "Георги Димитров" 18 п.к. 6858
Булстат 108036056
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 03634/234 кметство 0893601730
Факс -
E-mail chit.pripek@abv.bg
Председател Диана Атанасова Шуманова
Секретар Красимира Росенова Башева

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019