Детайлна информация за читалище - "Христо Ботев - 1940 год."

Статус Действащо
Регистрационен № 1709
Име на читалище "Христо Ботев - 1940 год."
Област ДОБРИЧ
Община ДОБРИЧКА
Град/село СЕЛО ПОЛКОВНИК МИНКОВО
Адрес "Пета" 2, п.к. 9372
Булстат 124018901
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон -
Факс -
E-mail -
Председател Веска Стоянова Василева
Секретар Мима Колева Тодорова