Детайлна информация за читалище - "Трезвеност-1870"

Статус Действащо
Регистрационен № 1519
Име на читалище "Трезвеност-1870"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община СУХИНДОЛ
Град/село ГРАД СУХИНДОЛ
Адрес "Росица" 108, п.к. 5240
Булстат 000124247
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0884732290
Факс -
E-mail trezvenost_suhindol@abv.bg
Председател Пламен Петров Стоянов
Секретар Ценка Петрова Стоименова

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019