Детайлна информация за читалище - "Никола Йонков Вапцаров 1951"

Статус Действащо
Регистрационен № 1466
Име на читалище "Никола Йонков Вапцаров 1951"
Област РУСЕ
Община РУСЕ
Град/село СЕЛО ЯСТРЕБОВО
Адрес "Дунав" 11, п.к.7073
Булстат 117054288
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 08150/2228
Факс -
E-mail yastrebovo@abv.bg
Председател Бейзат Алиев Даудов
Секретар Февзие Февзиева Мюмюнова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018