Детайлна информация за читалище - "Илия Добрев-1899"

Статус Действащо
Регистрационен № 1396
Име на читалище "Илия Добрев-1899"
Област ВАРНА
Община ПРОВАДИЯ
Град/село СЕЛО МАНАСТИР
Адрес п.к.9224
Булстат 000084685
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878905069
Факс -
E-mail nchiliadobrev1899_manastir@abv.bg
Председател Димитричка Василева Янева
Секретар Минка Великова Георгиева

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018