Детайлна информация за читалище - "Мита Стойчева 1900"

Статус Действащо
Регистрационен № 1360
Име на читалище "Мита Стойчева 1900"
Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Град/село СЕЛО ОБЕДИНЕНИЕ
Адрес "Първа" 44, п.к. 5195
Булстат 104064396
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878597075
Факс -
E-mail avliga_pee@abv.bg
Председател Надка Георгиева Тодорова
Секретар Снежанка Колева Йорданова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2018