Детайлна информация за читалище - "Светлина-1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 1351
Име на читалище "Светлина-1927"
Област СОФИЯ
Община ГОРНА МАЛИНА
Град/село СЕЛО АПРИЛОВО
Адрес "Първа" 18, п.к.2128
Булстат 000761112
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 07159/23-58; 0876736814
Факс -
E-mail svetlina1927.aprilovo@abv.bg
Председател Тинка Проданова Иванова
Секретар Милена Симеонова Найденова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2017