Детайлна информация за читалище - "Лик-1959"

Статус Действащо
Регистрационен № 1316
Име на читалище "Лик-1959"
Област ПЛЕВЕН
Община ПЛЕВЕН
Град/село ГРАД ПЛЕВЕН
Адрес "П. Р. Славейков" 23 п.к. 5800
Булстат 000403923
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 064/823 713; 848 163
Факс 064/848 163
E-mail lik@mbox.digsys.bg
Председател Николай Юриев Пелишатски
Секретар Катя Николаева Божикова

Информационна карта 2023

Информационна карта 2022

Информационна карта 2021

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019