Детайлна информация за читалище - "Васил Левски - 1927"

Статус Действащо
Регистрационен № 1305
Име на читалище "Васил Левски - 1927"
Област ВАРНА
Община АКСАКОВО
Град/село СЕЛО ВОДИЦА
Адрес "Първа" 50, п.к.9141
Булстат 000084354
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0877 392 115
Факс -
E-mail vasillevski_vodica@abv.bg
Председател Митко Стоянов Керанов
Секретар Димитричка Атанасова Атанасова

Информационна карта 2020

Информационна карта 2019

Информационна карта 2019