Новини

предишна 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща

Годишна среща на читалищата от област Добрич - 16.12.2016

dobrich_s.jpg

Годишната работна среща на читалищата от областта, организирана от РЕКИЦ ”Читалища” - Добрич се проведе днес – 15.12.2016 г. в зала „Европа” на Областна администрация. На нея се отзоваха малко повече от 60 читалищни секретари,  деятели и служители от общински администрации. С приветствие към участниците се обърна г-н Сали Феим - зам.-областен управител на област Добрич.   Cпециалистите от Областния информационен център презентираха възможностите за финансиране по европейски проекти. Подмярка 7.2 на ПРСР – Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури – дава възможност за реновиране на сградния фонд, закупуване на оборудване  и обзавеждане на обекти, свързани с културния живот информира Геновева Друмева – управител ОИЦ. За развитие на социалното предприемачество по ОП „Развитие на човешките

Завишаване на субсидираната численост за 2017 г. - 15.12.2016

img_00051-645x526_s.jpg

Държавният бюджет ще задели 55 180 700.00 лева за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2017 г.   Със  Закона за държавния бюджет за 2017 г., както и в Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г., допълнено и изменено с РМС № 920 от 02.11.2016 г.  за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, са одобрени средствата от държавния бюджет, предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2017 година. Те са в общ размер на 55 180 700.00 лв. Завишението спрямо 2016 година е с 2 229 380.00 лв.   Средствата са разчетени по натурален показател от 7559 субсидирани бройки при стандарт за една субсидирана бройка от 7 300.00 лв. В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за

Плетените чорапи на Баничан - 10.12.2016

baner_s.jpg

"Плетените чорапи на Баничан - вълшебство от красота и изкуство" е проект на Народно читалище "Изгрев 1930 г." в с. Баничан, общ. Гоце Делчев. Проектът се реализира по програма "Автентичен фолклор", с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" .   Проектът има за цел: - Да стимулира устойчивото развитие на Баничан чрез ефективно използване на богатото културно наследство, съхранена природа и човешки ресурс. - Да насърчи развитие на местен капацитет за създаване на еко и културни продукти и промоция на селото като атрактивно място за алтернативен и културен туризъм. - Да се установят и поддържат трайни и ефективни партньорства със сходни местни и международни организации   Повече за историята и традициите в с. Баничан, както и за самия проект, можете да прочетете в специалния интернет сайт - http://icon.sim-on.org/

Семинар за читалищни секретари от община Хасково - 07.12.2016

350px-haskovo_oblast_map_s.jpg

800x600 800x600 На 09.12.2016 г., от 11.00 ч., в Камерната зала на Народно читалище «Заря», Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ в Хасково организират обучение  за читалищните секратари от община  Хасково, на тема: „Нормативни докумети  и отчети в управлението на читалищата“ . Участие в обученето ще вземат представители на Областния информационен център в Хасково, който ще представят отворените и предстоящите за отваряне до края на 2017 г. процедури по Оперативните, Национални и други донорски програми в областта на културата, образованието и други дейности, подходящи за читалищата. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Регионална среща на читалищните библиотеки от Благоевградска област - 07.12.2016

images_s.jpg

800x600 Над седемдесет читалищни библиотекари ще вземат участие в Регионална среща на читалищните библиотеки от Благоевградска област, която ще се проведе на 09.12. 2016 г. в  зала „22 Септември” на община Благоевград. Темата на срещата е: „Библиотеката във виртуалното хилядолетие-обществено пространство за информация, традиции и технологии”   Срещата се организира от РЕКИЦ ”Читалища” – Благоевград, в партньорство с Европейски информационен център „Европа директно” и с подкрепа на община Благоевград. Обект на дискусия ще бъдат и темите: ”Ролята и възможностите на обществената библиотека в съвременното информационно общество”, ”Иновативни методи за работа в библиотеката” , Приложение на SQL базите данни в библиотечно-информационните процеси".   Освен читалищните библиотеки, своят опит ще споделят Библиотека „Паница“ при

предишна 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща