Заседание на НСЧД

Размер на шрифта: a |a |a|
На 17 април 2007 г. в Министерството на културата се проведе редовно заседание на Националния съвет по читалищно дело.

 
Обсъдени бяха представения от страна на дирекция „Регионални културни дейности” в МК отчет за работата на Министерството по отношение народните читалища. Обект на дискусия бяха също така проблемите, изнесени в последните месеци в различни медии, засягащи различни аспекти от дейността на читалищата. Членовете на Съвета бяха запознати с постъпилите в Министерството на културата предложения за прилагане на чл. 27 от ЗНЧ – процедура по закриване на читалища. За разглеждане бе представен и проект на Закон за обществените библиотеки.