Учредяване на ОСПКМ

Размер на шрифта: a |a |a|
На 26.06.2007 г. се учреди Обществен съвет по проблемите на културното многообразие. Той е експертно-консултативен орган на министъра на културата за направление “Културна интеграция”. Неговата основна функция е да подпомага съхраняването и насърчаването на културата на етническите общности в нашата страна и създаването на подходящи условия за изразяване на етническата, културната и езиковата им самобитност. На учредителното заседание се приеха  Правила за дейността и организацията на Обществения съвет.

За членове на съвета, със заповед на министъра на културата, са определени представители на различни етнически общности, местната  и държавна власт: Надежда Захариева, проф. Гаро Мардиросян, Мюджеля Билял, Хюсеин Мустафа, Анжело Маликов, Петър Георгиев, Николай Василев, Соня Бедросян, Елена Козарова, Николай Кюркчиев, Лика Ешкенази, Вяра Жекова, Радостина Раданова, Иво Антонов, Георги Годинов, Тотка Иванова, Мая Чолакова, Пенка Пенкова, Венцислав Велев, Мюмюн Тахир


2007-06-26

2007-06-26