Акценти

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад

РЕКИЦ

Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/ подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират. Приоритетни направления на дейност пред РЕКИЦ „Читалища”   -

Субсидирана численост 2015 - Указания и допълнителни материали

Списък с читалищата получаващи завишаване на субсидираната численост за 2015 г. и Указания за дейността на комисиите, по разпределяне на държавната и общинската субсидия по общини, по чл. 23 от ЗНЧ   Със Закона за държавния бюджет за 2015 г., както и в РМС № 801 от 03.12.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели са одобрени средствата от държавния

Нестинарството - световен шедьовър обявен от ЮНЕСКО

Нестинарството бе официално включено в Представителния списък на ЮНЕСКО с нематериалното културно наследство на човечеството. Това стана в рамките на Четвъртата редовна сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, който се провежда в Абу Даби, Обединени Арабски Емирства. С това се поставя за цел съхраняването и предаването на тази хилядолетна

Закон за народните читалища

Публикуваме пълният текст на Закона за народните читалища, който претърпя промени, отразени в бр.42 от 05.06.2009 г. на Държавен вестник. В същия брой на Държавен вестник е публикуван и Закон за обществените библиотеки.  

Резултати от сесията по допълваща субсидия

  Съгласно чл. 90 на ПМС № 27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2007 г. Министърът на финансите по предложение на Министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет  средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, набавяне на книги, периодични

Указания във връзка с фолколрните празници в Смолян

Заключителният етап на Националният преглед на фолклорните състави - Национални фолклорни празници - Смолян 2009, ще се проведе на 11,12 и 13 юни т.г.  /четвъртък, петък и събота/в гр. Смолян   Празниците са под  почетния патронаж на проф. Стефан Данаилов – Министър на културата и ще се превърнат в едно от най-мащабните и най-значими събития у нас в областта на фолклора. Организатори на проявата са

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад