Акценти

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад

АНКЕТА

Във връзка с проучването на читалищната дейност в страната, както и за идентифициране на проблемите и нуждите на читалищната мрежа, главно в институционален план, дирекция «РКД» извършва проучване чрез анкета.   Анкетата е част от проект, насочен към административно и интситуционално укрепване на читалищата като цяло и се реализира по ОПАК.   Гарантира се пълна конфиденциалност. Резултатите

Резултати от сесията за любителско творчество

Със Заповед № ЗД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата бе обявена сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество. В сесията се даде възможност да участват всички юридически лица, които участват в процеса на развитието на любителското творчество, чрез защита на проекти. Сесията бе с целева насоченост, като се подпомагат проекти представящи постижения в областта на

Любителско творчество

Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на любителското творчество     На основание чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 15, ал.1, и чл.9 от Правила за реализиране на проекти за финансова подкрепа в областта на любителското творчество и заповед № PД 09-718/13.11.2008 г. на Министъра на културата     Министерството на културата  

Започна разглеждането на проекти на читалищата

Започна разглеждането на проекти на читалищата по допълваща субсидия На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 90 от ПМС № 15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., със заповед № РД 09-311/23.05.2008 г. на Министъра на културата е назначена комисия, на която са възложени

Мадарският конник - българският национален символ

Ма?дарският конник е археологически паметник, представляващ изсечен в скалите релеф на 23 м височина от основата на отвесна скала. Намира се в североизточна България, близо до село Мадара и на 20 км от град Шумен. Обявен е за паметник на световното наследство от ЮНЕСКО през 1972 г.   Релефът представлява триумфиращ владетел - символ на мощта на българската държава от ханския и? период. В естествена големина са

2032 читалища получават допълнителни средства

2032 читалища от цялата страна получават допълващи средства за подпомагане на тяхната дейност В съответствие с чл. 90 от ПМС №15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., по предложение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов със средства за подпомагане на дейността им са подкрепени общо 2032 читалища.   Предоставени са средства в общ размер от 4 620 560 лв., като от тях

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад