Акценти

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад

Национални фолклорни празници - Смолян`2009

Заключителният етап на Националните фолклорни празници Смолян`2009 ще бъде на 11,12 и 13 юни т.г.   Празникът ще се проведе на 4 сцени, разположени в гр. Смолян.    Информация: 1.      Програма на празниците – предстои изготвянето й. /публикуваме примерното разпределение на сцените/  2.      Ден, час и сцена на явяване – участниците ще получат от следните адреси 

Проверки на ИА "Главна инспекция по труда"

  С писмо № 3934 от 25.03.2009 г. изпълнителният директор на ИА "Главна инспекция по труда" уведомява министъра на културата, че ще бъдат извършени проверки на всички театри и читалища на територията на цялата страна, по изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички наети лица.   Проверките ще се реализират през периода 01.04. - 31.05.2009 г.   При

Сесия за подпомагане дейността на народните читалища

Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища /Допълваща субсидия/   На основание чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 6 от Правила за подпомагане дейността на народните читалища и във връзка с изпълнение на чл. 90 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2009 г.   

Нови 200 субсидирани бройки за народните читалища

През настоящата 2009 г. в Държавния бюджет на Р. България за читалищата в страната са предвидени общ 6775 субсидирани бройки. Спрямо предходната 2008 г. завишаването е с 200 субс. бр. Стандартът за издръжка на една бройка през настоящата година е в размер на 7130 лв., като е завишен спрямо 2008 г. с 1301 лв.    Съгласно утвърдената практика през изминалата година в Министерството на културата постъпваха заявления от

Анализ "Българското читалище - роля, позиция, бъдеще"

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията.  Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалищата и тяхното легитимиране пред обществото. През своята

Допълваща субсидия за читалищата - ІІ тур

  В съответствие с чл. 90 от ПМС №15/2008 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2008 г., по предложение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов със средства за подпомагане на дейността им на втора сесия са подкрепени още 145 читалища.   Предоставени са средства в общ размер от 379 400, като от тях 236 000 лв. за подкрепа на ремонтни дейности по читалищните сгради , 113 000 лв. за художествено

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад