Детайлна информация за читалище

Статус Действащо
Регистрационен № 2850
Име на читалище "Отец Паисий 1931"
Област РУСЕ
Община ЦЕНОВО
Град/село СЕЛО КРИВИНА
Адрес "Дунав" 25, п.к.7132
Булстат 117547167
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0878 122 960
Факс -
E-mail chitalishtekrivina@abv.bg
Председател Петър Пенчев Петров
Секретар Тинка Веселинова Захаринова

Информационна карта 2016