Акценти

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад

Библиотеките – съвременни центрове за четене

1058 библиотеки получават средства по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.   Приключи обявената конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. Основната

Допълваща субсидия за народните читалища

  На основание чл.5, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерството на културата, чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. и  чл. 3 на Правила за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл.90 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008

Библиотеките – съвременни центрове за четене

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от ЗЗРК и чл. 11, ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и Заповед № РД 09-141/ 10.04.2008г.    Министерството на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на

Проект насочен към обществените библиотеки

Българските библиотеки ще предоставят безплатен достъп до Интернет и обучения   Министърът на културата проф. Стефан Данаилов и постоянният представител на Програмата на ООН за развитие в България Хенри Джаклин подписаха официално споразумение за изпълнение на 12-месечен проект за планиране и формулиране на предложение за субсидия за България към Инициатива “Глобални библиотеки” на Фондация

Национален проект "КЪЩА"

Българският Национален проект в рамките на Европейската годината на междукултурния диалог е наречен „КЪЩА” като символ на обединението, стремежа към диалог и толерантност в мултиетническото общество. От векове в България мирно и толерантно един към друг живеят българи, гърци, турци, евреи, арменци, цигани, делят радости и скърби, ежедневни грижи и празнични приготовления. В добре организираната

Подарете дом, семейство и бъдеще!

Семейно спонсорство. Подарете дом, семейство и бъдеще! SOS Детски селища в България - http://www.sosbg.org/how_to_help_family_donors.html   Роза е на 4 години. Съвсем сама, изоставена от своите родители. Всичките изплакани сълзи не могат да угасят пламъчето на надеждата й за дом и семейство.      В SOS детските селища децата като нея могат да израснат щастливи и да получат своя шанс за добро бъдеще.   Нуждаем се от Вашата

назад 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 назад