Фолклорен празник в с.Рибарица

Размер на шрифта: a |a |a|
На 7 и 8 юли  2007 г. в  с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч ще се проведе второто издание на Празника на народните обичаи и автентичната носия - България в Европа. Негови организатори са кметството в с. Рибарица и община Тетевен, както и читалищата от общината
Целта на празника е да съхрани народните традиции и обичаи; да обяви населено място за най-голям пазител на българския фолклор.
Участниците ще се конкурират в следните конкурсни програми за:
- Пресъздаване на народни обичаи
- Най-красива автентична носия
- Надиграване – ансамблово участие
- Надпяване – индивидуално участие
- Надпяване – ансамблово участие
- Словесен фолклор

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н Т
1. Организатор на фестивала - Община Тетевен и кметство Рибарица
2. Участници – ансамбли и индивидуални изпълнители от България и страни от ЕС.
3. Жанров обхват:
- танци – до 6 минути;
- песни или инструментални изпълнения – до две изпълнения в рамките на 6 минути / бързо и бавно/ ;
- словесен фолклор – приказки, легенди, хумор, имитации – до 5 минути;
- пресъздаване на народни обичаи - до 15 минути;
- представяне на автентична народна носия от региона;
времетраене на цяло участие на населено място максимум до 30 минути.

 


 

Телефони за контакти: 06902 / 22-50; 22-55  мобилни 0889876609; 08887897190,
e-mail: stefi_56@mail.bgpenka_71@abv.bg