Субсидирана численост за 2016 година - Указания и допълнителни материали

Субсидирана численост за народните читалища за 2016 г.   Обща информация:   Със Закона за държавния бюджет за 2016 г., както и в РМС № 276 от 28.04.2015 г., допълнено и изменено с РМС № 859 от 03.11.2015